"Ενισχύοντας τις Επιχειρηματικές Προθέσεις των Νέων"

 

Έρευνα Επιχειρηματικών Προθέσεων Νέων από το Εργαστήριο Στρατηγικής και Επιχειρηματικότητας του ΟΠΑ

Το Εργαστήριο Στρατηγικής και Επιχειρηματικότητας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών υλοποιεί το έργο "Ενισχύοντας τις Επιχειρηματικές Προθέσεις των Νέων" με χρηματοδότηση από το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια βίου Μάθησης – Εθνική Υπηρεσία και την Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος της Ε.Ε «Νέα Γενιά σε Δράση».

Σύντομη Περιγραφή του Έργου

Ο σκοπός του έργου είναι διττός:
- αφ’ενός να καταγράψει τις προθέσεις των νέων φοιτητών και αποφοίτων να ξεκινήσουν ένα νέο επιχειρηματικό εγχείρημα, καθώς και τα εμπόδια που συναντούν ως προς αυτό
- αφ’ετέρου να τους βοηθήσει να συνειδητοποιήσουν τη θέση τους στην κοινωνία ως ενεργοί πολίτες και δυνητικοί νέοι επιχειρηματίες και να ενισχύσει την κατανόηση, τις δεξιότητες και τα εφόδιά τους στην κατεύθυνση αυτή παρέχοντάς τους βιωματική εκπαίδευση μέσω της ανάπτυξης εικονικών επιχειρήσεων και της δικτύωσής τους με άλλους νέους που ήδη επιχειρούν.

Τα αποτελέσματα του έργου τόσο από την καταγραφή των επιχειρηματικών προθέσεων των νέων όσο και από τη συμμετοχή τους στα βιωματικά εργαστήρια που θα πραγματοποιηθούν, θα συμβάλλουν σημαντικά στον καλύτερο σχεδιασμό και στην υλοποίηση ενεργειών από υποστηρικτικές δομές της επιχειρηματικότητας.

Κατά το πρώτο στάδιο του έργου πραγματοποιείται έρευνα με στόχο την καταγραφή των επιχειρηματικών προθέσεων των νέων. Η έρευνα απευθύνεται σε φοιτητές και νέους αποφοίτους ΑΕΙ: σε ανθρώπους έχουν ξεκινήσει να επιχειρούν και σε ανθρώπους δεν έχουν ξεκινήσει, ώστε να υπάρξει δυνατότητα και συγκριτικής ανάλυσης των αποκρίσεών τους, προκειμένου να διερευνηθούν οι επιχειρηματικές τους προθέσεις.

Στο δεύτερο στάδιο του έργου θα πραγματοποιηθούν 2 βιωματικά εργαστήρια ανάπτυξης επιχειρηματικής ιδέας. Στα εργαστήρια αυτά θα γίνει ενημέρωση σχετικά με τα αποτελέσματα της έρευνας του 1ου σταδίου και στη συνέχεια οι συμμετέχοντες θα εργαστούν σε ομάδες σε ένα διαδραστικό εργαστήριο, στη διάρκεια του οποίου θα αναπτύξουν τις επιχειρηματικές τους ιδέες με την υποστήριξη εμπειρογνωμόνων/μεντόρων.

Πρόσκληση στην Έρευνα Επιχειρηματικών Προθέσεων

- Εφ’όσον είστε απόφοιτος ΑΕΙ και δεν έχετε ξεκινήσει επιχειρηματική δραστηριότητα, παρακαλούμε να συμμετάσχετε στην έρευνα συμπληρώνοντας το παρακάτω ερωτηματολόγιο: http://goo.gl/forms/jiZYjjWe6C
- Εφ’όσον είστε απόφοιτος ΑΕΙ και έχετε ξεκινήσει επιχειρηματική δραστηριότητα, παρακαλούμε να συμμετάσχετε στην έρευνα συμπληρώνοντας το παρακάτω ερωτηματολόγιο: http://goo.gl/forms/Lq7RziDEYK

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα θα προσκληθούν να λάβουν μέρος ως μέλη ομάδων (όσοι δεν έχουν ξεκινήσει επιχειρηματική δράση) ή ως μέντορες (όσοι έχουν ξεκινήσει επιχειρηματική δράση) στα βιωματικά εργαστήρια ανάπτυξης νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας που θα πραγματοποιηθούν από τον Φεβρουάριο στο πλαίσιο του έργου.

Το έργο υλοποιείται με χρηματοδότηση από το Ίδρυμα Νεολαίας και Δια βίου Μάθησης – Εθνική Υπηρεσία και την Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου Προγράμματος της Ε.Ε «Νέα Γενιά σε Δράση».

Ein Logo(Rgb)  Yia El Logo Ggng

 
 
 
 
        
Το Έργο «Μονάδα καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» υλοποιείται μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»  και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ)  και από εθνικούς πόρους.