Υποβολή Συμμετοχής

 

Η υποβολή των επιχειρηματικών ιδεών θα γίνει μέσα από το Πληροφοριακό Σύστημα της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (ΔΑΣΤΑ ΟΠΑ) . Τα βήματα είναι τα εξής:

1.Κάθε μέλος της ομάδας κάνει login στο Πληροφοριακό Σύστημα του ΔΑΣΤΑ ΟΠΑ με το λογαριασμό που διατηρεί στο dias (προπτυχιακοί φοιτητές) ή στο aueb (μεταπτυχιακοί φοιτητές) με τη μορφή a123456@dias ή a123456@aueb ανάλογα με την περίπτωση. 

2. Κάθε μέλος της ομάδας στο μενού "ΠΡΟΦΙΛ" συμπληρώνει τα Προσωπικά Στοιχεία του και αν θέλει μπορεί να υποβάλει το βιογραφικό του σε αρχείο doc ή pdf.

3. Ο εκπρόσωπος της ομάδας από το μενού "Επιχειρηματικότητα" επιλέγει "Διαγωνισμοί". Δίπλα στο "Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Ιδέας ΟΠΑ 2015" επιλέγει το σύνδεσμο "Ιδέες" για να δημιουργήσει την ιδέα της ομάδας του. Στο μενού "Δημιουργία Ιδέας" ο εκπρόσωπος συμπληρώνει το όνομα της Ιδέας, επιλέγει τον Άξονα και τη Θεματική και συμπληρώνει τη συνοπτική Περιγραφή της Ιδέας. Μετά τη συμπλήρωση των πεδίων αυτών, ο εκπρόσωπος επιλέγει "Δημιουργία".

4. Από το μενού "Ιδέες" ο εκπρόσωπος επιλέγει "Επεξεργασία" για να προσθέσει μέλη ομάδας από το ΟΠΑ ("Νέο Μέλος") ή εκτός του ΟΠΑ ("Νέος εξωτερικός συνεργάτης") και να ανεβάσει το αρχείο με την επιχειρηματική ιδέα ("Νέο Αρχείο"), σύμφωνα με το Έντυπο Υποβολής της Επιχειρηματικής Ιδέας . Για να προσθέσετε μέλη ομάδας από το ΟΠΑ ("Νέο Μέλος") αναζητείστε τα με βάση το λογαριασμό email που έχουν δηλώσει στη φόρμα "Προσωπικά Στοιχεία" του μενού "ΠΡΟΦΙΛ". Για να προσθέσετε μέλη ομάδας εκτός ΟΠΑ ("Νέος εξωτερικός συνεργάτης") συμπληρώστε το ονοματεπώνυμό του.

5. Μόνο αν έχει υποβληθεί το οριστικό Έντυπο Υποβολής και έχουν προστεθεί όλα τα μέλη της ομάδας, ο εκπρόσωπος επιλέγει το σύνδεσμο "Οριστική Υποβολή". Μετά το βήμα αυτό δεν είναι δυνατή η αλλαγή του υποβληθέντος εντύπου ή η αλλαγή της ομάδας.

Το έντυπο υποβολής που θα υποβληθεί θα πρέπει υποχρεωτικά να έχει την ονομασία "Επώνυμο Εκπροσώπου_Όνομα Ιδέας".

Επιβεβαίωση ορθής παραλαβής: Σε συνέχεια της κατάθεσης της πρότασής σας, παρακαλείσθε όπως στείλετε ένα e-mail στο mke@aueb.gr με τα στοιχεία της πρότασής σας, ώστε να λάβετε μία επιβεβαίωση ότι η υποβολή σας έχει παραληφθεί πλήρως και ορθά.

Θα μπορείτε να υποβάλλετε την επιχειρηματική σας ιδέα μέχρι την προθεσμία υποβολής των Επιχειρηματικών Ιδεών (25 Απριλίου 2015).

 
 
 
 
        
Το Έργο «Μονάδα καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» υλοποιείται μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»  και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ)  και από εθνικούς πόρους.