Στάδια του Διαγωνισμού

 

Ο διαγωνισμός εξελίσσεται σε 3 στάδια:

• 1η Φάση: Εως 23 Απριλίου 2015  -  ΝΕΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
 Η 1η Φάση επικεντρώνεται στην επιχειρηματική ιδέα, Για τη συμμετοχή σας στο διαγωνισμό καλείσθε να γράψετε μια σύντομη, σαφή και τεκμηριωμένη περιγραφή της επιχειρηματικής σας ιδέας που δε θα ξεπερνάει τις 3 σελίδες, σύμφωνα με το Έντυπο Υποβολής Επιχειρηματικής Ιδέας. Στη συνέχεια θα πρέπει να καταχωρήσετε ηλεκτρονικά το Έντυπο στο Πληροφοριακό Σύστημα της ΔΑΣΤΑ.

Όλες οι επιχειρηματικές προτάσεις θα αξιολογηθούν από ομάδα έμπειρων αξιολογητών που στελεχώνεται από καθηγητές, μέλη συλλογικών φορέων επιχειρηματικότητας και στελέχη του επιχειρηματικού κόσμου. Η επιτροπή αξιολόγησης στο στάδιο εύρεσης της καλύτερης επιχειρηματικής ιδέας θα κρίνει τις επιχειρηματικές προτάσεις με κριτήρια την καινοτομία, ανταγωνιστικότητα, τη βιωσιμότητα, την τεκμηρίωση, τη σύσταση της επιχειρηματικής ομάδας και την πληρότητα αναφορικά με τις απαιτήσεις του διαγωνισμού. Βάσει των κριτηρίων αυτών θα 15 ομάδες θα προκριθούν στη 2η Φάση του Διαγωνισμού.

Στις 27 Απριλίου 2015 θα ανακοινωθούν οι ομάδες που προκρίνονται στη δεύτερη φάση του διαγωνισμού.

Προθεσμία Υποβολής Επιχειρηματικής Ιδέας: 23 Απριλίου 2015

Σημείωση: Όλες οι ομάδες θα λάβουν σχόλια (feedback) για το παραδοτέο τους, ασχέτως του επίπεδου του διαγωνισμού στο οποίο θα φτάσουν.

2η Φάση: 4 Μαϊου – 8 Ιουνίου 2015
Στο στάδιο αυτό οι συμμετέχοντες καλούνται να δουλέψουν εντατικά στην έρευνα αγοράς τους ώστε να διαμορφώσουν την πρόταση αξίας του προϊόντος/υπηρεσιών τους. Στο τέλος της φάσης αυτής, οι ομάδες καλούνται να συντάξουν το πλήρες επιχειρηματικό σχέδιο του εγχειρήματός τους.

Σειρά εξειδικευμένων σεμιναρίων
Οι ομάδες που θα προκριθούν στο δεύτερο στάδιο του Διαγωνισμού θα παρακολουθήσουν μία σειρά εβδομαδιαίων σεμιναρίων που θα ακολουθεί κλιμακωτά την ανάπτυξη της επιχειρηματικής τους ιδέας και του επιχειρηματικού τους σχεδίου.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των σεμιναρίων θα ανακοινωθεί κατά την έναρξη της 2ης Φάσης του Διαγωνισμού.

Συμβουλευτική καθοδήγηση
Κάθε ομάδα ανάλογα με το περιεχόμενο της επιχειρηματικής της ιδέας θα συνδεθεί με κατάλληλο/λη μέντορα για υποστήριξη και συμβουλευτική καθοδήγηση. Στο διάστημα που θα μεσολαβήσει μέχρι την τελική παράδοση των επενδυτικών σχεδίων, παράλληλα με τα εξειδικευμένα σεμινάρια οι ομάδες θα πραγματοποιήσουν τουλάχιστο 3 συνεδρίες συμβουλευτικής καθοδήγησης με τους μέντορές τους.

Το τελικό παραδοτέο - επιχειρηματικό σχέδιο θα πρέπει να έχει έκταση έως 25 σελίδες Α4, μαζί με τα περιεχόμενα, τα σχεδιαγράμματα, τους πίνακες και τα παραρτήματα. Η γραμματοσειρά θα είναι Arial με μέγεθος 11, διάστιχο 1,5 και πλήρη στοίχιση.

Η 2η Φάση ολοκληρώνεται με την υποβολή του Επιχειρηματικού Σχεδίου του προτεινόμενου εγχειρήματος στις 8 Ιουνίου 2015.

Εργαλεία και οδηγίες πρότυπα για τη σύνταξη ολοκληρωμένου επιχειρηματικού σχεδίου μπορείτε να αναζητήσετε στο πεδίο του ιστοτόπου της ΜοΚΕ "Θέματα Επιχειρηματικότητας".

Οι ομάδες που ολοκληρώνουν τη 2η Φάση του Διαγωνισμού καταθέτοντας Επιχειρηματικό Σχέδιο λαμβάνουν Βεβαίωση Παρακολούθησης.

Στις αρχές Ιουλίου θα ανακοινωθούν οι 6 ομάδες που θα προκριθούν στην 3η Φάση.

• 3η Φάση: Τέλη Σεπτεμβρίου
Στην τελική φάση του Διαγωνισμού οι 6 ομάδες που αξιολογήθηκαν υψηλότερα θα έχουν την ευκαιρία να παρουσιάσουν τις επιχειρηματικές τους προτάσεις στην Επιτροπή Αξιολόγησης του Διαγωνισμού στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης. Βάσει των αξιολογήσεων του τελικού αυτού θα αναδειχθούν οι 3 ομάδες που θα καταλάβουν τις 3 πρώτες θέσεις στον Διαγωνισμό.

 
 
 
 
        
Το Έργο «Μονάδα καινοτομίας & Επιχειρηματικότητας (ΜΚΕ) του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών» υλοποιείται μέσω του  Επιχειρησιακού Προγράμματος  «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση»  και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο - ΕΚΤ)  και από εθνικούς πόρους.